Pečať bonity za ekonomické výsledky do roku 2017


GECO, s.r.o. sa aj v roku 2017 zaradilo medzi 2,42% podnikov z celkového počtu 780 633 hodnotených komerčných subjektov, ktoré získali Pečať bonity za ekonomické výsledky do roku 2017.
 

Pečať bonity je ocenenie udeľované firmám na základe ich celkovej dôveryhodnosti, ekonomických výsledkov a schopnosti plniť svoje záväzky. S potešením vám oznamujeme, že patríme k malému percentu podnikov, ktoré sa týmto ocenením môžu pochváliť.
Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie